Hoppa till innehållet

Varukorg

Din varukorg är tom

Integritets- och cookiepolicy

För att säkerställa en trygg köpupplevelse hos liiteGuard, hittar du här information om hur vi samlar in data, hur dessa data används och hur de behandlas. När du godkänner liiteGuard köpvillkor godkänner du också vår allmänna Integritets- och cookiepolicy. Vi strävar efter att säkerställa fullständig transparens.

LiiteGuard är ansvariga för datan

liiteGuard ApS
CVR-nr/VAT: 38229648
Hermodsvej 18b, 1, 8230 Aarhus, Danmark
info@liiteguard.com
+45 93 89 00 31

Genom att använda www.liiteguard.se accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Vi värdesätter din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på säkraste möjliga sätt. Vi behandlar endast uppgifter som är absolut nödvändiga.

 

Syfte och laglig grund för behandling av dina personuppgifter

Personuppgifter inkluderar all information som kan användas för att identifiera en person, inklusive men inte begränsat till, för- och efternamn, ålder, kön, privatadress eller annan fysisk adress, e-postadress eller andra kontaktuppgifter, oavsett om de kan kopplas till ett privat hem eller en arbetsplats.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar? Som huvudregel kan du använda vår webbplats utan att ge oss information om vem du är eller lämna personuppgifter. LiiteGuard behöver dock vissa personuppgifter för att kunna ingå avtal med dig och tillhandahålla nyheter och andra tjänster till dig. Vi samlar bara in de personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål.

 

 

Kategorier av personuppgifter

När du handlar hos oss behöver vi följande uppgifter för att kunna leverera varan till dig:
Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Företaget behandlar inte personligt identifierbara uppgifter om dig från tredje part och lagrar inte heller information om betalningsmedel, såsom kortnummer på betalkort, bankkontonummer och liknande.

 

Mottagare och kategorier av mottagare

Endast inom den egna verksamheten används personuppgifter om våra kunder. LiiteGuard har riktlinjer för vem som ska ha tillgång till dessa. Det handlar främst om de ansvariga för webbshopen och de ansvariga för leveransen.
Dessutom kan kundtjänstpersonal använda informationen för att hjälpa kunder med frågor om leveranser, produkter och liknande.

 

Radering av uppgifter

LiiteGuard sparar personuppgifter som registreras hos liiteGuard ApS i fem år av bokförings- och skatteskäl. Därefter raderas uppgifterna.
Data som används för att skicka en order och som inte längre behövs efter leverans raderas efter 14 dagar.

 

Rätt att återkalla samtycke

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig. Du har också alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
Om du vill begära information/återkalla ditt samtycke, ska du kontakta oss på info@liiteguard.com.

Att återkalla ditt samtycke påverkar inte lagligheten i vår behandling av dina personuppgifter baserat på tidigare meddelat samtycke fram till den tidpunkt då du återkallar samtycket. Om du motsätter dig insamling och behandling får det verkan först från denna tidpunkt.

Du kan alltid begära att felaktiga uppgifter korrigeras.

 

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen och nationella lagar har konsumenter flera rättigheter när det gäller företags behandling av deras personuppgifter. För att utöva dessa rättigheter, kontakta oss.

7.1. Rätt att se behandlade data (rätt till insyn)

Du har rätt att granska de uppgifter vi behandlar om dig.

7.2. Rätt till rättelse Du har rätt att korrigera felaktiga uppgifter om dig.

7.3. Rätt till radering/rätten att bli bortglömd I vissa fall kan du begära att dina personuppgifter raderas före vår generella raderingstid (fem år).

7.4. Rätt till begränsning av behandling I vissa situationer kan du begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om så är möjligt, kan vi framöver endast hantera dina uppgifter - utöver för ekonomiska syften - med ditt godkännande, eller för att uppfylla, tillämpa, eller försvara rättsliga krav, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

7.5. Rätt att motsätta sig behandling Du kan i vissa fall motsätta dig vår lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också motsätta dig behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföring.

7.6. Dataportabilitet Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter från en dataansvarig till en annan utan hinder.

Mer information om dina rättigheter finns i Datainspektionens vägledning om registrerades rättigheter på www.datainspektionen.se.

 

Klagomål till Datainspektionen

Om du är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter, har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på www.datainspektionen.se.

 

Till vem överför vi personuppgifter?

Personuppgifter som lämnats till liiteGuard ApS kan endast överföras till: • företagets interna avdelningar • noggrant utvalda och pålitliga tredjeparter som tillhandahåller produkter eller tjänster du beställt • affärspartners som ansvarar för registrering och underhåll av ditt konto.

För att förbättra liiteGuard samlar vi in statistik om hur du använder vår webbplats.

Personuppgifter registreras hos liiteGuard ApS och lagras i fem år innan de raderas.

Vi samarbetar enbart med dataansvariga inom EU eller i länder som garanterar tillräckligt skydd för dina uppgifter.

Som registrerad hos liiteGuard ApS har du alltid rätt att protestera mot registreringen. Du har också rätt till insyn i vilka uppgifter som är registrerade om dig. Dessa rättigheter är garanterade av GDPR och nationell lagstiftning. Förfrågningar i detta ämne skickas till: info@liiteguard.com.

   

  Hur använder vi dina personuppgifter?

  Dina personuppgifter kan användas för att:

  Genomföra köpeavtalet du ingår på vår webbplats (skicka dina varor, etc.)

  Registrera och uppdatera din profil

  Erbjuda dig tillgång till vissa tjänster, såsom tävlingar och kampanjer online

  Säkra webbplatsens drift och kundtjänst

    

   Information om dina uppgifter

   Du har alltid rätt att få reda på vilka uppgifter vi har registrerat om dig. Kontakta oss på info@liiteguard.com för att utöva denna rätt. Du kan alltid begära rättelse av felaktiga uppgifter.